دستگاه های مکنده

1-24 از 52

معرفی و لزوم نصب دستگاه مکنده

Mdf از ذرات چوب یا فیبر که توسط رزین اوره – فرمالدئید بهم می چسبند, تهیه می شود. این محصول ممکـن اسـت کمی ذرات سمی فرمالدهید در شکل گازي منتشر نماید . میزان این انتشار با گذر عمر پنلها کمتر میشود . برش دستی یـا مکـانیکی یا فرایند سایش روي این محصول , تولید گرد و غبار چوب یا فیبرهاي سلولزي مینماید .گرد و غبار چوب تولیدي از ارهکاري , خراش یا ماشینکاري این محصـول ممکنـه باعـث خشـکی بینـی , تحریک , سرفه و سینوزیت گردد. گرد و غبار چوب بعنوان عاملی بالقوه براي سرطان توسط osha یا NTP مورد توجـه قـرار گرفته است . از طرفی انباشت تراشه های چوب و یا  mdf روی قطعه کار باعث کاهش سرعت و دقت می‌شود از این رو استفاده از سیستم مکنده مناسب برای دستگاه ها تراش و برش و لبه چسبانها مهم و حیاتی است. میزان سرعت مکش، حجم مکندگی و حجم کیسه های جمع آوری و همچنین مشخصات فنی موتور مکنده ها از اصلی ترین معیارهای خرید در این دستگاه ها هستند. در ادامه یک نمونه از این دستگاهها را به لحاظ فنی مورد بررسی قرار می‌دهیم.

.

.
خرید و فروش ابزار و ماشین آلات دست دوم و اعزام سرویس کار و تامین قطعات ماشین آلات هم اکنون در چوبینر

.

دوراندیش

مکنده شرکت دوراندیش مدل D-180

استفاده از فیلتر به صورت تعدادی به جای یک فیلتر برای افزایش بازه و گستره خروج هوا از مکنده
جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید