سنباده فلاپ دیسک مینی پگاتک گرید 40

سنباده فلاپ دیسک مینی پگاتک گرید 40

قابل نصب بر روی دستگاه مینی فرز
شناسه کالا 8950BAT

سنباده فلاپ دیسک مینی پگاتک گرید 60

سنباده فلاپ دیسک مینی پگاتک گرید 60

قابل نصب بر روی دستگاه مینی فرز
شناسه کالا 8951BAT
30,000 تومان
روش‌های ارسال در فروشگاه اینترنتی چوبینر به کل ایران

سفارش عمده در فروشگاه اینترنتی چوبینر
موجود
کالا: آماده ارسال

سنباده فلاپ دیسک مینی پگاتک گرید 80

سنباده فلاپ دیسک مینی پگاتک گرید 80

قابل نصب بر روی دستگاه مینی فرز
شناسه کالا 8952BAT
30,000 تومان
روش‌های ارسال در فروشگاه اینترنتی چوبینر به کل ایران

سفارش عمده در فروشگاه اینترنتی چوبینر
موجود
کالا: آماده ارسال

سنباده فلاپ دیسک مینی پگاتک گرید 120

سنباده فلاپ دیسک مینی پگاتک گرید 120

قابل نصب بر روی دستگاه مینی فرز
شناسه کالا 8953BAT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید