تصویر سوهان شیر نشان دم نازک

سوهان شیر نشان دم نازک

ساخت اتریش مناسب تیزکاری تیغ اره نواری عرض 10، 15 و 20 میلی متر
شناسه کالا 6534SST
245,000 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 225,400 تومان 215,600 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر سوهان شیر نشان دم متوسط

سوهان شیر نشان دم متوسط

ساخت اتریش مخصوص تیز کاری تیغ اره نواری عرض 25 تا 30 میلی متر
شناسه کالا 6535SST
کد فنی 6535SST
245,000 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 225,400 تومان 215,600 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر سوهان شیر نشان دم کلفت

سوهان شیر نشان دم کلفت

ساخت اتریش مخصوص تیز کاری تیغ اره نواری عرض 35، 40، 45 و 50 میلی متر
شناسه کالا 5898SST
کد فنی 5898SST

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید