حراجی نوروز 1403

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 60 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 60 میلی‌متر بسته 80 عددی

ساخت ایران
شناسه کالا 5698AAK

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 50 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 50 میلی‌متر بسته 80 عددی

ساخت ایران
شناسه کالا 5699AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 152,475 تومان 144,450 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 40 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 40 میلی‌متر بسته 80 عددی

ساخت ایران
شناسه کالا 5694AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 129,675 تومان 122,850 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 30 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 30 میلی‌متر بسته 80 عددی

ساخت ایران
شناسه کالا 5695AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 111,625 تومان 105,750 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده