قسطی بخر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 60 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 60 میلی‌متر بسته 80 عددی

ساخت ایران
شناسه کالا 5698AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 71,250 تومان 67,500 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 50 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 50 میلی‌متر بسته 80 عددی

ساخت ایران
شناسه کالا 5699AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 62,700 تومان 59,400 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 40 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 40 میلی‌متر بسته 80 عددی

ساخت ایران
شناسه کالا 5694AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 55,100 تومان 52,200 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 30 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 7 طول 30 میلی‌متر بسته 80 عددی

ساخت ایران
شناسه کالا 5695AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 49,400 تومان 46,800 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده