پایه سنجاقی فلزی میز مشکی

پایه سنجاقی فلزی میز مشکی ارتفاع 70 سانتی‌متر

ساخت ایران با ضخامت میله 10 میلی‌متر
شناسه کالا 7774RFT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


پایه سنجاقی فلزی میز سفید

پایه سنجاقی فلزی میز سفید ارتفاع 70 سانتی‌متر

ساخت ایران با ضخامت میله 10 میلی‌متر
شناسه کالا 7794RFT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


پایه سنجاقی فلزی میز طلایی

پایه سنجاقی فلزی میز طلایی ارتفاع 70 سانتی‌متر

ساخت ایران با ضخامت میله 10 میلی‌متر
شناسه کالا 7784RFT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید