تصویر پایه ضربه گیر نیکل کروم ایران البرز قطر 134 میلی‌متر m16

پایه ضربه گیر نیکل کروم ایران البرز قطر 134 میلی‌متر m16

ساخت ایران مناسب ماشین آلات صنعتی
شناسه کالا 9905IRA
کد فنی 300025
143,700 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 132,204 تومان 126,456 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر پایه ضربه گیر نیکل کروم ایران البرز قطر 134 میلی‌متر m20

پایه ضربه گیر نیکل کروم ایران البرز قطر 134 میلی‌متر m20

ساخت ایران مناسب ماشین آلات صنعتی
شناسه کالا 10027IRA
کد فنی 300018
189,000 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 173,880 تومان 166,320 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر پایه ضربه گیر نیکل کروم ایران البرز قطر 134 میلی‌متر m24

پایه ضربه گیر نیکل کروم ایران البرز قطر 134 میلی‌متر m24

ساخت ایران مناسب ماشین آلات صنعتی
شناسه کالا 10200IRA
کد فنی 300019
205,000 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 188,600 تومان 180,400 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال