تصویر چوب ساب کف تراش قارچی قطر 40 میلی‌متر
ساخت ایران مناسب برای باربرداری از سطح چوب
شناسه کالا 7525COT
کد فنی 7525COT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر چوب ساب کف تراش قارچی قطر 50 میلی متر
ساخت ایران با قطر 5 سانتی متر
شناسه کالا 6169COT
کد فنی 6169COT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر چوب ساب کف تراش قارچی قطر 60 میلی متر
ساخت ایران با قطر 6 سانتی متر
شناسه کالا 6170COT
کد فنی 6170COT

تصویر چوب ساب کف تراش قارچی قطر 70 میلی متر
ساخت ایران با قطر 7 سانتی متر
شناسه کالا 6369COT
کد فنی 6369COT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر چوب ساب کف تراش قارچی قطر 80 میلی متر
ساخت ایران با قطر 8 سانتی متر
شناسه کالا 6172COT
کد فنی 6172COT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر چوب ساب کف تراش قارچی قطر 90 میلی متر
ساخت ایران با قطر 9 سانتی متر
شناسه کالا 6174COT
کد فنی 6174COT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر چوب ساب کف تراش تخت قطر 70 میلی متر
با قطر شفت 12 میلی متر
شناسه کالا 6184COT
کد فنی 6184COT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر چوب ساب کف تراش تخت قطر 80 میلی متر
با قطر شفت 12 میلی متر
شناسه کالا 6491COT
کد فنی 6491COT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


تصویر چوب ساب کف تراش تخت قطر 90 میلی متر
با قطر شفت 12 میلی متر
شناسه کالا 6492COT
کد فنی 6492COT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


رابط چوب ساب کف تراش
رابط اتصال چوب ساب به فرز
شناسه کالا 6186COT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


رابط چوب ساب کف تراش
رابط اتصال چوب ساب به فرز
شناسه کالا 7715DKT
15,000 تومان
روش‌های ارسال در فروشگاه اینترنتی چوبینر به کل ایران

سفارش عمده در فروشگاه اینترنتی چوبینر
خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 13,800 تومان 13,200 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

رابط چوب ساب
رابط اتصال چوب ساب به فرز
شناسه کالا 10382COT
15,500 تومان
روش‌های ارسال در فروشگاه اینترنتی چوبینر به کل ایران

سفارش عمده در فروشگاه اینترنتی چوبینر
موجود
کالا: آماده ارسال