چوبی کلاب


تصویر کمان اره دستی آهنی
ساخت چین با تیغه 14 سانتی متری
شناسه کالا 4450COT
کد فنی 4450COT
29,000 تومان

ارسال چوبینر

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر کمان اره دستی چوب و آهن mini
ساخت چین با طول مفید تیغه 14 سانتی متر
شناسه کالا 4434COT
کد فنی 4434COT
49,000 تومان

ارسال چوبینر

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر تیغه یدکی کمان اره چوب بر
ساخت آلمان با طول 15 سانتی متر
شناسه کالا 4435COT
کد فنی 4435COT
28,000 تومان

ارسال چوبینر

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر تیغه یدکی کمان اره آهن بر
ساخت آلمان با طول 15 سانتی متر
شناسه کالا 5445COT
کد فنی 5445COT
23,000 تومان

ارسال چوبینر

موجود
کالا: آماده ارسال