تخفیف و پیشنهاد


تصویر کمان اره دستی آهنی
ساخت چین با تیغه 14 سانتی متری
شناسه کالا 4450COT
کد فنی 4450COT
29,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر کمان اره دستی چوب و آهن mini
ساخت چین با طول مفید تیغه 14 سانتی متر
شناسه کالا 4434COT
کد فنی 4434COT

تصویر تیغه یدکی کمان اره چوب بر
ساخت آلمان با طول 15 سانتی متر
شناسه کالا 4435COT
کد فنی 4435COT
28,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر تیغه یدکی کمان اره آهن بر
ساخت آلمان با طول 15 سانتی متر
شناسه کالا 5445COT
کد فنی 5445COT
23,000 تومان

ارسال رایگان

موجود
کالا: آماده ارسال