تکنـو تـک ماشین

1-7 از 7

شرکت ماشین سازي تکنو تـک 

شرکت ماشین سازي تکنو تـک بـا توجه به نیاز روز افزون مشتریـان تمام تلاش خود را در جهت هرچه بیشتر نمودن سطح کیفی تـولیدات خود نموده است که در این راستا و به منظور تقویت انگیزه خریداران در اعتماد به ایـن صنعت ضمن تطبیق گـام به گـام خود بـا پیشرفت تکنولوژي با قراردادن مدت زمان گارانتی براي محصولات خود همواره یادآور این نکته است که فروش پایان یک معامله نیست . مدیریت شرکت تکنو تک امیدوار است با ارائه گارانتی و خدمـات پس از فـروش گام کوچکی در رفـع دغدغه هـاي فکري مشتریـان عزیز بـرداشته بـاشد و بتواند به مشتریـان خود تضمین دهد که نیازهـاي آنها در فکر ماست .