فروشنده شو

تیغ اره MDf بر 25 سانتی متر 80 دندانه Stark مدل Negative Angle سری Classic

تیغ اره ملامینه بر 25 سانتی متر 80 دندانه Stark مدل Negative Angle سری Classic

ساخت ایتالیا با قطر شفت 30 میلی متر
شناسه کالا 4556SSD

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید

موجود
کالا: استعلام هوشمند، سپس پرداخت

تیغ اره MDf بر 30 سانتی متر 96 دندانه Stark سری Classic مدل Negative Angle

تیغ اره ملامینه بر 30 سانتی متر 96 دندانه Stark سری Classic مدل Negative Angle

ساخت ایتالیا
شناسه کالا 2273SSD
کد فنی 2273SSD

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید

موجود
کالا: استعلام هوشمند، سپس پرداخت

تیغ اره MDF بر 35 سانتی متر 108 دندانه Stark مدل Negative Angle سری Classic

تیغ اره ملامینه بر 35 سانتی متر 108 دندانه Stark مدل Negative Angle سری Classic

ساخت ایتالیا با قطر شفت 30 میلی متر
شناسه کالا 4565SSD
کد فنی 4565SSD

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید

موجود
کالا: استعلام هوشمند، سپس پرداخت