چوبی کلاب


تصویر دسته اهرمی پلاستیکی پیچ دار ایران البرز m6

دسته اهرمی پلاستیکی پیچ دار ایران البرز m6

ساخت ایران نصب راحت روی ماشین آلات صنعتی
شناسه کالا 10046IRA
کد فنی 101504
27,900 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 25,668 تومان 24,552 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر دسته اهرمی پلاستیکی پیچ دار ایران البرز m8

دسته اهرمی پلاستیکی پیچ دار ایران البرز m8

ساخت ایران نصب راحت روی ماشین آلات صنعتی
شناسه کالا 10047IRA
کد فنی 101505

تصویر دسته اهرمی پلاستیکی پیچ دار ایران البرز m10

دسته اهرمی پلاستیکی پیچ دار ایران البرز m10

ساخت ایران نصب راحت روی ماشین آلات صنعتی
شناسه کالا 10048IRA
کد فنی 101506

تصویر دسته اهرمی پلاستیکی پیچ دار ایران البرز m12

دسته اهرمی پلاستیکی پیچ دار ایران البرز m12

ساخت ایران نصب راحت روی ماشین آلات صنعتی
شناسه کالا 10049IRA
کد فنی 101507
43,700 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 40,204 تومان 38,456 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال