فرز و اره منحنی

1-3 از 3

این ماشین یکی از ابزارآلات تکمیل کننده لبه چسبان های منحنی می باشند. که کارایی لبه چسبان های منحنی را به شدت افزایش می دهند. فرز و اره منحنی به منظور پرداخت لبه منحنی طراحی و ساخته شده است. پرداخت لبه منحنی بسیار امر مهمی است و در زیبایی نهایی قطعه کار بسیار تاثیر دارد.