لبه چسبان پرتابل

1-3 از 3

لبه چسبان پرتابل قابل حمل بوده و قابلیت لبه چسبانی پانلهای منحنی شکل را دارند. یقیناً ویژگی همچون وزن دستگها و انعطاف پذیری لبه چسبان پرتابل در لبه چسبانی سطوح با شعاع انحنای کم نیز بالا باشد.

این دسته از لبه چسبان ها عموماً از نوع چسب گرانولی هستند. دیگر فاکتور مهم در انتخاب این ماشین نحوه کارکرد آن و ارتباط آن با قطعه کار همچنین نوع چسب زنی است و از آنجا که هر دو دست کاربر را مشغول به دسته های خود میکند پس کیفیت و تنظیمات آن و کشنده نوار مناسب بسیار مهم است.

.