دستگاه چند تیغ

1-6 از 6

این دسته از ماشین آلات برای برش الوارهای چوب و تبدیل آنها به یک یا چند پروفیل با ابعاد مشخص به کار میروند.

دستگاه چند تیغ

 این ماشین آلات بطور معمول دارای دهانه ورودی تعریف شده ای هستند که بر مبنای بیشترین عرضی که تیغه ها پوشش می دهند تعریف می شوند. این مشخصه و توانایی در بیشترین ضخامت برش و همچنین دیگر مشخصه ها همچون سرعت عملکرد و توان موتور اصلی مواردی هستند که بیشتر مد نظر خواهند بود. 

.
خرید و فروش ابزار و ماشین آلات دست دوم و اعزام سرویس کار و تامین قطعات ماشین آلات هم اکنون در چوبینر

.