بنر رمضان

دستگاه کرنرزن

1-3 از 3

همانطور که میدانید بطور معمول عرض نوارهای پوشاننده لبه کمی بزرگتر از خود پانلها است. برای برش این مقدار اضافه از کرنرزن استفاده می‌شود. دستگاه کرنرزن معمولا در دستگاه های لبه چسبان اتوماتیک به عنوان یک ایستگاه برای لبه چسبانی وجود دارد. ایستگاه کرنرزن برای از بین بردن لبه اضافی نوار پی وی سی و هم سطح کردن آن با سطع ام دی اف به کار میرود.

مشخصه های یک دستگاه کرنرزن مناسب

در لبه چسبانها این عملیات بصورت اتوماتیک در یک ایستگاه انجام می‌شود در مواردی که از لبه چسبانهای اتوماتیک استفاده نمی‌شود، استفاده از یک کرنر زن مناسب اجتناب ناپذیر است. که در ادامه مشخصات فنی این دستگاه را مورد مطالعه قرار می‌دهیم.