عید مبارک


سنباده فرچه ای
ساخت ایران جهت پولیش کاری چوب
شناسه کالا 8801BSP

تصویر یدکی سنباده و علفی سردریلی PG150
ساخت ایران جهت پولیش کاری سطح چوب
شناسه کالا 8803BSP