چوبی کلاب


سنباده فلاپ دیسک مینی مستر فلاپ گرید 40

سنباده فلاپ دیسک مینی مستر فلاپ گرید 40

قابل نصب بر روی دستگاه مینی فرز
شناسه کالا 8947BAT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


سنباده فلاپ دیسک مینی مستر فلاپ گرید 60

سنباده فلاپ دیسک مینی مستر فلاپ گرید 60

قابل نصب بر روی دستگاه مینی فرز
شناسه کالا 8948BAT
33,000 تومان

ارسال چوبینر

موجود
کالا: آماده ارسال

سنباده فلاپ دیسک مینی مستر فلاپ گرید 40

سنباده فلاپ دیسک مینی مستر فلاپ گرید 80

قابل نصب بر روی دستگاه مینی فرز
شناسه کالا 8949BAT
33,000 تومان

ارسال چوبینر

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر سنباده فلاپ دیسک مینی MR.FLAP گرید 120

سنباده فلاپ دیسک مینی MR.FLAP گرید 120

ساخت چین قابل نصب بر روی دستگاه مینی فرز
شناسه کالا 7458BAT
کد فنی 7458BAT
45,000 تومان

ارسال چوبینر

موجود
کالا: آماده ارسال