تصویر سنباده گیر دستی پلاستیکی چفتی زرد

سنباده گیر دستی پلاستیکی چفتی زرد

ساخت ایران مخصوص سنباده کاری سطوح مختلف
شناسه کالا 9337BAE
کد فنی 9337BAE
24,850 تومان
قیمت قدیمی: 27,500 تومان
سود شما: 2,650 تومان (10 %)

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 22,862 تومان 21,868 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر سنباده گیر دستی پلاستیکی چفتی بنفش

سنباده گیر دستی پلاستیکی چفتی بنفش

ساخت ایران مخصوص سنباده کاری سطوح مختلف
شناسه کالا 9335BAE
24,850 تومان
قیمت قدیمی: 27,500 تومان
سود شما: 2,650 تومان (10 %)

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 22,862 تومان 21,868 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر سنباده گیر دستی پلاستیکی چفتی سبز

سنباده گیر دستی پلاستیکی چفتی سبز

ساخت ایران مخصوص سنباده کاری سطوح مختلف
شناسه کالا 9336BAE
24,850 تومان
قیمت قدیمی: 27,500 تومان
سود شما: 2,650 تومان (10 %)

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 22,862 تومان 21,868 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

سنباده دستی آبی

سنباده گیر دستی پلاستیکی چفتی آبی

ساخت ایران مخصوص سنباده کاری سطوح مختلف
شناسه کالا 9338BAE
کد فنی 9338BAE

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید