حراجی نوروز 1403

میخ چوبی بدون شیار راش طول 40 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 11 میلی‌متر طول 4 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 4514AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 123,500 تومان 117,000 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار راش طول 50 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 11 میلی‌متر طول 5 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 1516AAK
کد فنی 1516AAK

میخ چوبی طول 6سانتیمتر بدون شیار راش

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 11 میلی‌متر طول 6 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 1517AAK
کد فنی 1517AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 165,775 تومان 157,050 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

تصویر میخ چوبی بدون شیار راش قطر 11 میلی‌متر طول 7 سانتی‌متر بسته 20 عددی

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 11 میلی‌متر طول 7 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 4511AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 188,575 تومان 178,650 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده