قسطی بخر

میخ چوبی بدون شیار راش طول 40 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 11 میلی‌متر طول 4 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 4514AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 59,850 تومان 56,700 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار راش طول 50 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 11 میلی‌متر طول 5 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 1516AAK

میخ چوبی طول 6سانتیمتر بدون شیار راش

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 11 میلی‌متر طول 6 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 1517AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 77,900 تومان 73,800 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

تصویر میخ چوبی بدون شیار راش قطر 11 میلی‌متر طول 7 سانتی‌متر بسته 20 عددی

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 11 میلی‌متر طول 7 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 4511AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 88,350 تومان 83,700 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده