تخفیف عید فطر

میخ چوبی بدون شیار راش طول 40 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 12 میلی‌متر طول 4 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 4393AAK

میخ چوبی بدون شیار راش طول 50 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 12 میلی‌متر طول 5 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 4395AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 155,325 تومان 147,150 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی طول 6سانتیمتر بدون شیار راش

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 12 میلی‌متر طول 6 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 4396AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 180,975 تومان 171,450 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

تصویر میخ چوبی بدون شیار راش قطر 12 میلی‌متر طول 7 سانتی‌متر بسته 20 عددی

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 12 میلی‌متر طول 7 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 4397AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 204,725 تومان 193,950 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده