قسطی بخر

تصویر میخ چوبی بدون شیار راش قطر 7 میلی‌متر طول 3 سانتی‌متر بسته 50 عددی

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 7 میلی‌متر طول 3 سانتی‌متر بسته 50 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 432AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 57,950 تومان 54,900 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار راش طول 40 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 7 میلی‌متر طول 4 سانتی‌متر بسته 50 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 431AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 65,550 تومان 62,100 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار راش طول 50 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 7 میلی‌متر طول 5 سانتی‌متر بسته 50 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 430AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 76,000 تومان 72,000 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی طول 6سانتیمتر بدون شیار راش

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 7 میلی‌متر طول 6 سانتی‌متر بسته 50 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 428AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 86,450 تومان 81,900 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده