قسطی بخر

میخ چوبی بدون شیار راش طول 40 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 9 میلی‌متر طول 4 سانتی‌متر بسته 25 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 2886AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 54,150 تومان 51,300 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار راش طول 50 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 9 میلی‌متر طول 5 سانتی‌متر بسته 25 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 2887AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 61,750 تومان 58,500 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی طول 6سانتیمتر بدون شیار راش

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 9 میلی‌متر طول 6 سانتی‌متر بسته 25 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 2889AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 69,350 تومان 65,700 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

تصویر میخ چوبی بدون شیار راش قطر 9 میلی‌متر طول 7 سانتی‌متر بسته 25 عددی

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 9 میلی‌متر طول 7 سانتی‌متر بسته 25 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 4657AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 78,850 تومان 74,700 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده