خرید قسطی

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 40 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 40 میلی‌متر بسته 40 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 3374AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 119,225 تومان 112,950 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 50 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 50 میلی‌متر بسته 40 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 7298AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 135,850 تومان 128,700 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 60 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 60 میلی‌متر بسته 40 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 635AAK
کد فنی 635AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 155,325 تومان 147,150 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 میلی‌متر بسته 40 عددی

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 70 میلی‌متر بسته 40 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 1014AAK
کد فنی 1014AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 176,225 تومان 166,950 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده