قسطی بخر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 40 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 40 میلی‌متر بسته 40 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 3374AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 50,350 تومان 47,700 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 50 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 50 میلی‌متر بسته 40 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 7298AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 57,000 تومان 54,000 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 60 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 60 میلی‌متر بسته 40 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 635AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 63,650 تومان 60,300 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 میلی‌متر بسته 40 عددی

میخ چوبی بدون شیار صنوبر قطر 9 طول 70 میلی‌متر بسته 40 عددی

تولید شده از چوب صنوبر
شناسه کالا 1014AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 71,250 تومان 67,500 تومان
موجود
کالا: ارسال از 3 روز آینده