چوبی کلاب

میخ چوبی بدون شیار راش طول 40 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 10 میلی‌متر طول 4 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 832AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 56,050 تومان 53,100 تومان
موجود
کالا: ارسال از 17 فروردین

میخ چوبی بدون شیار راش طول 50 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 10 میلی‌متر طول 5 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 996AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 63,650 تومان 60,300 تومان
موجود
کالا: ارسال از 17 فروردین

میخ چوبی طول 6سانتیمتر بدون شیار راش

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 10 میلی‌متر طول 6 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 1046AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 72,200 تومان 68,400 تومان
موجود
کالا: ارسال از 17 فروردین

تصویر میخ چوبی بدون شیار راش قطر 10 میلی‌متر طول 7 سانتی‌متر بسته 20 عددی

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 10 میلی‌متر طول 7 سانتی‌متر بسته 20 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 4591AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 81,700 تومان 77,400 تومان
موجود
کالا: ارسال از 17 فروردین