میکاس کمپرسور

1-6 از 6

درباره میکاس کمپرسور

میکاس کمپرسور(نام تجاری هوای فشرده محقق) واحد تولید و مونتاژ کمپرسور هوای فشرده گروه صنعتی هواسازان صبا میباشد. طی نیم قرنی که از تاسیس آن می گذرد ، موفق به تغییر از یک شرکت رو به رشد به یک کسب و کار پایدار شده است و اینک حضوری ملموس در صنعت هوای فشرده دارد..