پایه سنجاقی فلزی میز سفید

پایه سنجاقی فلزی میز سفید ارتفاع 30 سانتی‌متر

ساخت ایران با ضخامت میله 10 میلی‌متر
شناسه کالا 7788RFT

پایه سنجاقی فلزی میز طلایی

پایه سنجاقی فلزی میز طلایی ارتفاع 30 سانتی‌متر

ساخت ایران با ضخامت میله 10 میلی‌متر
شناسه کالا 7778RFT

پایه سنجاقی فلزی میز مشکی

پایه سنجاقی فلزی میز مشکی ارتفاع 30 سانتی‌متر

ساخت ایران با ضخامت میله 10 میلی‌متر
شناسه کالا 7768RFT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید