پایه سنجاقی فلزی میز سفید

پایه سنجاقی فلزی میز سفید ارتفاع 45 سانتی‌متر

ساخت ایران با ضخامت میله 10 میلی‌متر
شناسه کالا 7791RFT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


پایه سنجاقی فلزی میز طلایی

پایه سنجاقی فلزی میز طلایی ارتفاع 45 سانتی‌متر

ساخت ایران با ضخامت میله 10 میلی‌متر
شناسه کالا 7781RFT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


پایه سنجاقی فلزی میز مشکی

پایه سنجاقی فلزی میز مشکی ارتفاع 45 سانتی‌متر

ساخت ایران با ضخامت میله 10 میلی‌متر
شناسه کالا 7771RFT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید