پایه سنجاقی فلزی میز طلایی

پایه سنجاقی فلزی میز طلایی ارتفاع 60 سانتی‌متر

ساخت ایران با ضخامت میله 10 میلی‌متر
شناسه کالا 7783RFT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


پایه سنجاقی فلزی میز سفید

پایه سنجاقی فلزی میز سفید ارتفاع 60 سانتی‌متر

ساخت ایران با ضخامت میله 10 میلی‌متر
شناسه کالا 7793RFT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


پایه سنجاقی فلزی میز مشکی

پایه سنجاقی فلزی میز مشکی ارتفاع 60 سانتی‌متر

ساخت ایران با ضخامت میله 10 میلی‌متر
شناسه کالا 7773RFT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید