پایه سنجاقی فلزی میز مشکی

پایه سنجاقی فلزی میز مشکی ارتفاع 80 سانتی‌متر

ساخت ایران با ضخامت میله 10 میلی‌متر
شناسه کالا 7775RFT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


پایه سنجاقی فلزی میز سفید

پایه سنجاقی فلزی میز سفید ارتفاع 80 سانتی‌متر

ساخت ایران با ضخامت میله 10 میلی‌متر
شناسه کالا 7795RFT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


پایه سنجاقی فلزی میز طلایی

پایه سنجاقی فلزی میز طلایی ارتفاع 80 سانتی‌متر

ساخت ایران با ضخامت میله 10 میلی‌متر
شناسه کالا 7785RFT

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید