تصویر پایه ضربه گیر نیکل کروم ایران البرز قطر 165 رزوه 20 میلی‌متر

پایه ضربه گیر نیکل کروم ایران البرز قطر 165 رزوه 20 میلی‌متر

ساخت ایران مناسب ماشین آلات صنعتی
شناسه کالا 9904IRA
کد فنی 300020
275,000 تومان
قیمت قدیمی: 295,000 تومان
سود شما: 20,000 تومان (7 %)

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 271,400 تومان 259,600 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر پایه ضربه گیر نیکل کروم ایران البرز قطر 134 رزوه 16 میلی‌متر

پایه ضربه گیر نیکل کروم ایران البرز قطر 134 رزوه 16 میلی‌متر

ساخت ایران مناسب ماشین آلات صنعتی
شناسه کالا 9905IRA
کد فنی 300025
143,700 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 132,204 تومان 126,456 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

پایه ضربه گیر

پایه ضربه گیر نیکل کروم ایران البرز قطر 94 رزوه 14 میلی‌متر

ساخت ایران مناسب ماشین آلات صنعتی
شناسه کالا 9907IRA
کد فنی 300015
79,200 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 72,864 تومان 69,696 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر پایه ضربه گیر نیکل کروم ایران البرز قطر 94 رزوه 16 میلی‌متر

پایه ضربه گیر نیکل کروم ایران البرز قطر 94 رزوه 16 میلی‌متر

ساخت ایران مناسب ماشین آلات صنعتی
شناسه کالا 9906IRA
کد فنی 300024
95,500 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 87,860 تومان 84,040 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال