تصویر پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 80 میلی‌متر m12

پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 80 میلی‌متر m12

ساخت ایران مناسب ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی
شناسه کالا 10000IRA
31,000 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 28,520 تومان 27,280 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 80 میلی‌متر m13

پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 80 میلی‌متر m13

ساخت ایران مناسب ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی
شناسه کالا 10003IRA
35,500 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 32,660 تومان 31,240 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 80 میلی‌متر m14

پایه گرد آهنی مفصلی ایران البرز قطر 80 میلی‌متر m14

ساخت ایران مناسب ماشین آلات و دستگاه‌های صنعتی
شناسه کالا 10002IRA
33,500 تومان

ارسال چوبینر

خرید بیشتر، قیمت کمتر!
مقدار 5+ 10+
قیمت 30,820 تومان 29,480 تومان
موجود
کالا: آماده ارسال