فوم سنباده سفید

فوم سنباده سفید

ساخت ایران طول 135 میلی‌متر
شناسه کالا 7335SSA
کد فنی 7335SSA

پد سنباده فومی

فوم سنباده سبز

ساخت ایران طول 135 میلی متر
شناسه کالا 8991SSA

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


پد سنباده فومی

فوم سنباده زرد

ساخت ایران طول 135میلی متر
شناسه کالا 8992SSA

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


پد سنباده فومی

فوم سنباده آبی

ساخت ایران طول 135 میلی متر
شناسه کالا 8993SSA

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


پد سنباده فومی

فوم سنباده نارنجی

ساخت ایران طول 135 میلی متر
شناسه کالا 8994SSA

جهت کسب اطلاعات این محصول تماس بگیرید


پد سنباده فومی

فوم سنباده صورتی

ساخت ایران طول 135 میلی متر
شناسه کالا 8995SSA