کاتر سام صنعت آبی مدل 2113ABS

کاتر سام صنعت آبی مدل 2113ABS

ساخت ایران عرض تیغه 18میلی‌متر
شناسه کالا 9267SAS

کاتر سام صنعت قرمز مدل 2113ABS

کاتر سام صنعت قرمز مدل 2113ABS

ساخت ایران عرض تیغه 18میلی‌متر
شناسه کالا 9275SAS