چوبی کلاب


تصویر گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 60 سانتی‌متر

گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 60 سانتی‌متر

قابلیت نگه داشتن صفحه تا ضخامت 15 و طول 60 سانتی‌متر
شناسه کالا 7627GHT
1,150,000 تومان
قیمت قدیمی: 1,168,000 تومان
سود شما: 18,000 تومان (2 %)

ارسال چوبینر

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 90 سانتی‌متر

گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 90 سانتی‌متر

قابلیت نگه داشتن صفحه تا ضخامت 15 و طول 90 سانتی‌متر
شناسه کالا 7628GHT
1,250,000 تومان
قیمت قدیمی: 1,275,000 تومان
سود شما: 25,000 تومان (2 %)

ارسال چوبینر

موجود
کالا: آماده ارسال

تصویر گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 120 سانتی‌متر

گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 120 سانتی‌متر

قابلیت نگه داشتن صفحه تا ضخامت 15 و طول 120 سانتی‌متر
شناسه کالا 7629GHT