بنر رمضان


تصویر گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 60 سانتی‌متر

گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 60 سانتی‌متر

قابلیت نگه داشتن صفحه تا ضخامت 15 و طول 60 سانتی‌متر
شناسه کالا 7627GHT
1,150,000 تومان
قیمت قدیمی: 1,200,000 تومان
سود شما: 50,000 تومان (4 %)
موجود
ارسال فوری

تصویر گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 90 سانتی‌متر

گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 90 سانتی‌متر

قابلیت نگه داشتن صفحه تا ضخامت 15 و طول 90 سانتی‌متر
شناسه کالا 7628GHT
1,250,000 تومان
قیمت قدیمی: 1,300,000 تومان
سود شما: 50,000 تومان (4 %)
موجود
ارسال فوری

تصویر گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 120 سانتی‌متر

گیره چهار طرفه گانیمد طول میله 120 سانتی‌متر

قابلیت نگه داشتن صفحه تا ضخامت 15 و طول 120 سانتی‌متر
شناسه کالا 7629GHT
1,350,000 تومان
قیمت قدیمی: 1,400,000 تومان
سود شما: 50,000 تومان (4 %)
موجود
ارسال فوری