چوبی کلاب

میخ چوبی بدون شیار راش طول 40 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 17 میلی‌متر طول 4 سانتی‌متر بسته 10 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 533AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 63,650 تومان 60,300 تومان
موجود
کالا: ارسال از 17 فروردین

میخ چوبی بدون شیار راش طول 50 میلی‌متر

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 17 میلی‌متر طول 5 سانتی‌متر بسته 10 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 534AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 73,150 تومان 69,300 تومان
موجود
کالا: ارسال از 17 فروردین

میخ چوبی طول 6سانتیمتر بدون شیار راش

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 17 میلی‌متر طول 6 سانتی‌متر بسته 10 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 535AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 83,600 تومان 79,200 تومان
موجود
کالا: ارسال از 17 فروردین

تصویر میخ چوبی بدون شیار راش قطر 17 میلی‌متر طول 7 سانتی‌متر بسته 10 عددی

میخ چوبی بدون شیار راش قطر 17 میلی‌متر طول 7 سانتی‌متر بسته 10 عددی

تولید شده از چوب راش
شناسه کالا 4638AAK
تخفیف پلکانی
مقدار 5+ 10+
قیمت 95,000 تومان 90,000 تومان
موجود
کالا: ارسال از 17 فروردین