دستگاه سمپل زن

دستگاه سمپل زن سنگ، چوب، سنگ کورین

این ماشین در دو تیپ نیم اتوماتیک و کاملاً اتوماتیک قابل ساخت است:

الف) تیپ 1:

سمپل زن کاملاً اتوماتیک

در این پلان با میز کارگیر 380*50 میلی متر در هر مرحله توانایی تولید 5 سمپل را بصورت اتوماتیک خواهد داشت. این ماشین توسط اپراتور تغذیه می شود و قطعه کار با ابعاد فوق را می گیرد و یک فاز تراش و پولیش در دو وجه طولی پانل انجام می شود. در مرحله بعد پانل برش خورده و سمپل ها با ابعاد 50*50 میلی متر تولید می شوند. سپس هریک از سمپل ها را یک به یک 90 درجه می چرخاند و در نهایت تراش و پولیش در وجه های باقیمانده انجام می شود. سرعت تولید از این طریق با احتساب زمان برش حدود 3 دقیقه برای هر سمپل است.

ب) تیپ 2:

سمپل زن کاملاً اتوماتیک

ابعاد میز کارگیر این ماشین دارای ابعاد 366*76 سانت متر خواهد بود. این پانل را دریافت می کند و در سمت دیگر ماشین نمونه های  را با انجام عملیاتهای برش، پرداخت و پولیش تحویل می دهد. در واقع این ماشین تلفیقی از 2 واحد برش، 2 واحد فرز و پولیش، و یک واحد چرخش سمپل ها به اندازه 90 درجه در دو جهت مثبت/منفی 90 درجه خواهد بود. زمان تولید هر سمپل با این ماشین حدودآ 20 ثانیه به ازای هر سمپل است. شکل یان ماشین بصورت شماتیک به فرم زیر است:

.

.
خرید و فروش ابزار و ماشین آلات دست دوم و اعزام سرویس کار و تامین قطعات ماشین آلات هم اکنون در چوبینر

هنوز در این دسته بندی محصولی اضافه نشده است!