دستگاه پرس بدنه کابینت

1-1 از 1

بعد ازبرش کاری و پرداخت میتوان برای مرحله مونتاژ بدنه کابینت از دستگاه پرس بدنه کابینت برای پرس کردن و اتصال قطعات به یکدیگر استفاده کرد. از دستگاه پرس بدنه کابینت بیشتر برای سازه های چوبی استفاده میشود. از دستگاه پرس بدنه کابینت انتظار میرود ابعاد کارگیری متناسب با محصولات را داشته باشد. همچنین این دستگاه باید دارای سازه مقاوم و متناسب با فشار ایجاد شده داشته باشد. در این مورد میتوان به استانداردهای موجود برای دستگاههای پرس مراجعه کرد. همچنین سرعت عملکرد دستگاه و تأمین فشار در جهت مطلوب از مشخصه های اصلی دستگاه پرس بدنه کابینت است. سیستم تأمین فشار عمدتاً توسط موتور و دنده شانه‌ای تأمین میشود که در این صورت باید به کیفیت سنسورها، کنترل کننده و متعلقات انتقال نیرو توجه ویژه گردد.