نردبان چوبی پرنده

نردبان چوبی اسباب بازی پرندگان مدل 5 پله طول 21.5 سانتی‌متر

مناسب قفس پرندگان، اسباب بازی و دکوری
شناسه کالا 9802APK
25,000 تومان
قیمت قدیمی: 35,000 تومان
سود شما: 10,000 تومان (29 %)

ارسال چوبینر

موجود
کالا: آماده ارسال

نردبان چوبی پرنده

نردبان چوبی اسباب بازی پرندگان مدل 6 پله طول 27 سانتی‌متر

مناسب قفس پرندگان، اسباب بازی و دکوری
شناسه کالا 9803APK
27,000 تومان
قیمت قدیمی: 37,000 تومان
سود شما: 10,000 تومان (27 %)

ارسال چوبینر

موجود
کالا: آماده ارسال

نردبان جوبی پرنده

نردبان چوبی اسباب بازی پرندگان مدل 8 پله طول 32 سانتی‌متر

مناسب قفس پرندگان، اسباب بازی و دکوری
شناسه کالا 9804APK
29,000 تومان
قیمت قدیمی: 39,000 تومان
سود شما: 10,000 تومان (26 %)

ارسال چوبینر

موجود
کالا: آماده ارسال